Gia công phần mềm

Gia công phần mềm nước ngoài

Ngày đăng: 20-04-2021

Phát triển, thiết kế các sản phẩm phần mềm áp dụng công nghệ cao có tính đột phá sáng tạo.