Dịch vụ tuyển dụng

Nhân sự thị trường IT

Ngày đăng: 20-04-2021

Tư vấn tuyển dụng Nhân sự thị trường IT

Là một trong những thị trường hấp dẫn, song không hề dễ dàng để  thu hút ứng viên xuất sắc và phù hợp nhất với định hướng phát triển của mỗi tổ chức/doanh nghiệp.

Với quy trình đánh giá năng lực bài bản, quá trình chọn lọc dựa trên tiêu chuẩn khắt khe về Năng lực - Kỹ năng - Thái độ, Zeta Headhunt là cầu nối cho doanh nghiệp và ứng viên tiềm năng.

 

Quy trình tuyển dụng