Dịch vụ tuyển dụng

Nhân sự cấp cao (Đa ngành)

Ngày đăng: 20-04-2021

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CAO CẤP

Với mạng lưới tuyển dụng rộng rãi, Zeta Group mang đến giải pháp tuyển dụng nhân sự cho các vị trí cấp cao: 

- Trưởng phòng: Nhân sự, Kế toán, Mua hàng, Quản lý sản xuất

- Giám đốc: Nhân sự, Mua hàng, Marketing, Tài chính, Sản xuất

- Phó GĐ điều hành/Tương đương

- Phiên dịch, trợ lý các cấp từ Giám đốc trở lên 

 

Quy trình tuyển dụng