CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Ngày đăng: 03-11-2021

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân: 

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý khách hàng. Ngoại trừ các
trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

Các thông tin cá nhân mà https://zetagroup.vn/ có thể thu thập từ khách hàng bao gồm: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc…

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm, dịch vụ.
Giải đáp thắc mắc khách hàng.
Gửi thông tin đến khách hàng.
Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng.
Dịch vụ hậu mãi sau bán hàng: thu thập ý kiến sử dụng sản phẩm/dịch vụ, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng. website của công ty
Cung cấp cho khách hàng thông tin mới trên chúng tôi, thực hiện các khảo sát khách hàng, các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Zeta Group nếu quý
khách chấp nhận email thông báo.
Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi sẽ không được quyền cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo hay trục lợi khác.
Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin: 

Dữ liệu thông tin của cá nhân/thương nhân/thành viên sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của Website https://zetagroup.vn/. Không bị xóa bỏ, loại bỏ và đảm bảo an toàn, bảo mật cho thông tin được lưu trữ.
Trường hợp có sự loại bỏ thông tin cá nhân/thương nhân/thành viên phải thông báo cho người bị loại bỏ thông tin trong vòng 05 ngày làm việc. Và chỉ loại bỏ thông tin khi có sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin là cá nhân/thương nhân/thành viên đó.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi mua sản phẩm. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý khách hàng. Ngoại trừ các trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

Các thông tin cá nhân mà https://zetagroup.vn/ có thể thu thập từ khách hàng bao gồm: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc…

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ ZETA GROUP
Địa chỉ: Tầng 7, 188 Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024 66 8282 79
Email: info@zetagroup.vn

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Những khách hàng mua, sử dụng sản phẩm/dịch vụ do https://zetagroup.vn cung cấp nếu có yêu cầu muốn chỉnh sửa, thay đổi, xóa bỏ thông tin và các yêu cầu khác, khách hàng có thể gọi điện thoại, email hoặc đến tận trụ sở của chúng tôi theo các thông tin liên hệ sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ ZETA GROUP
Địa chỉ: Tầng 7, 188 Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024 66 8282 79
Email: info@zetagroup.vn

Khi tiếp nhận thông tin của quý khách hàng bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp chỉnh sửa các yêu cầu này cho quý khách và sẽ có biện pháp xử lý kịp thời.