information

  • Thông tin khai giảng & học phí
  • Thời lượng: 1-2 ngày
  • Chi tiết khóa học --
  • Mã khóa học L006

 Giới thiệu khóa học

Chương trình đào tạo "Kỹ năng giải quyết xung đột” là tên khóa học sẽ giúp cho các quản lý của tổ chức hiểu rõ bản chất của xung đột và các kỹ năng cần thiết để giải quyết xung đột đem lại những kết quả tích cực cho mọi vấn đề xung đột, khủng hoảng;

Trong ngành bất động sản, xung đột giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng với khách hàng, đối tác luôn tồn tại trong mọi tổ chức, mọi thời điểm. Những tổ chức chuyên nghiệp và hiệu quả không né tránh xung đột mà luôn tìm cách quản lý và giải quyết xung đột để tạo ra hiệu quả trong hoạt động của tổ chức mình;

Thậm chí, trong bản thân nội bộ công ty kinh doanh bất động sản cũng luôn tồn tại xung đột bởi vì tại mỗi thời điểm, mỗi tổ chức luôn tồn tại những con người khác nhau với những mục tiêu, giá trị, chuẩn mực và tư duy giải quyết công việc khác nhau.

Mục tiêu chương trình

- Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của việc quản lý xung đột
- Hiểu được giá trị của việc hài hòa mục tiêu của mỗi cá nhân và của tổ chức
- Nhận diện rõ ràng xung đột và các nguyên nhân gây nên xung đột trong công việc.
- Biết cách thu thập và xử lý thông tin trong quá trình giải quyết xung đột.
- Biết cách nhìn nhận và đồng thuận với vấn đề xung đột.
- Biết cách đánh giá nhận xét và trao đổi ý kiến thích hợp với đối tác.
- Biết cách xây dựng giải pháp giải quyết xung đột với sự đồng thuận của đối tác.
- Biết cách đàm phán và thương lượng hiệu quả

Đối tượng đào tạo

- Lãnh đạo đơn vị
- Trưởng phòng, Phó phòng
- Cán bộ nhân viên

Phương pháp đào tạo


- Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về tình huống.
- Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các bài tập tình huống trong thực tế công việc.
- Bài tập thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.
- Các hoạt động ứng dụng mô phỏng.

Thông tin giảng viên

Giảng viên Bùi Quốc Việt - Giảng viên cao cấp Director of SALT Training

- 2006 đến nay: SALT Consulting & Training, Vietnam - Senior Trainer & Speaker – Giảng viên cao cấp Director of SALT Training
- Từ năm 2004 đến năm 2006: Prudential Vietnam - Senior Trainer & Speaker – Giảng viên cao cấp
- Từ năm 2001 đến năm 2004: Banking Restructure Project at BIDV – World Bank , Vietnam - Project Trainer and Coordinator – Giảng viên và điều phối viên dự án
- Từ năm 1999 đến năm 2001: National Institute of Banking Management, India (NIBM) Bank for Investment & Development of Vietnam (BIDV) Researcher & Planner – Nghiên cứu & Kế hoạch phát triển