information

  • Thông tin khai giảng & học phí
  • Thời lượng: 1-2 buổi
  • Mã khóa học Q002

Giới thiệu khóa học

Khóa học này giúp những người tham gia có các kỹ năng và kỹ thuật thiết yếu để đối phó thành công với những khách hàng và tình huống khó khăn, cho dù đó là một khách hàng hung hăng hay một đồng nghiệp bất lịch sự

Mục tiêu khóa học

- Xác định nét đặc trưng các loại hành vi gây khó dễ và xác định phong cách cá nhân của riêng bạn
- Xây dựng chiến lược để tạo bầu không khí giao tiếp tích cực
- Xác định các yếu tố cơ bản gây ra rào cản gây trở ngại trong giao tiếp
- Xác định cách mọi người tạo và giải quyết xung đột. Phát triển các chiến lược có thể giúp quản lý hành vi gây khó dễ

Nội dung đào tạo 

- Tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả
- Xác định lý do khiến khách hàng tức giận
- Đáp ứng phù hợp với nhu cầu của khách hàng khi họ tức giận
- Xác định các loại khách hàng khó tính khác nhau
- Áp dụng cách cư xử quyết đoán
- Xác định và có biện pháp giải quyết căng thẳng
- Quản lý xung đột với đồng nghiệp

Phương pháp đào tạo

- Thảo luận mở (Open discussion)
- Nghiên cứu tình huống (Case study)
- Làm việc nhóm (Team work)
- Phương pháp động não (Brainstorm)
- Biểu đố tư duy (Mind-map)
- Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

Đối tượng tham gia 

Người quản lý, người giám sát, trưởng nhóm, người quản trị và nhân viên bán hàng và các nhân viên khác làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng hoặc cung cấp dịch vụ cho nội bộ