information

  • Thông tin khai giảng & học phí
  • Thời lượng: 1-2 buổi
  • Mã khóa học L009

 Giới thiệu khóa học

- Chương trình đào tạo “Kỹ năng quản lý cảm xúc trong công việc) là chương trình được thiết kế để nâng cao kỹ năng “quản lý cảm xúc” trong công việc

- Đôi khi chúng ta nhìn công việc một cách bi quan và tiêu cực, hãy học cách quản lý và kiểm soát cảm xúc để biến nó thành công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của bản thân. Khóa học “Kỹ năng quản lý cảm xúc trong công việc” sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Mục tiêu chương trình

- Hiểu rõ bản chất của trí tuệ cảm xúc và tác động đến hiệu quả công việc
- Xác định đúng các mức độ của cảm xúc trong công việc.
- Phân tích rõ các nguyên nhân gây ra áp lực và cảm xúc tiêu cực và các giải pháp khắc phục và chuyển biến cảm xúc.
- Áp dụng được quy trình và cách thức quản lý cảm xúc ttrong thực tiễn công việc.
- Thực hành một số kỹ thuật cần thiết để quản lý cảm xúc trong công việc thành công.

Đối tượng đào tạo

- Lãnh đạo đơn vị
- Trưởng phòng, Phó phòng
- Cán bộ nhân viên

Phương pháp đào tạo


- Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về tình huống.
- Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các bài tập tình huống trong thực tế công việc.
- Bài tập thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.
- Các hoạt động ứng dụng mô phỏng.

Thông tin giảng viên

Giảng viên Bùi Quốc Việt - Giảng viên cao cấp Director of SALT Training

- 2006 đến nay: SALT Consulting & Training, Vietnam - Senior Trainer & Speaker – Giảng viên cao cấp Director of SALT Training
- Từ năm 2004 đến năm 2006: Prudential Vietnam - Senior Trainer & Speaker – Giảng viên cao cấp
- Từ năm 2001 đến năm 2004: Banking Restructure Project at BIDV – World Bank , Vietnam - Project Trainer and Coordinator – Giảng viên và điều phối viên dự án
- Từ năm 1999 đến năm 2001: National Institute of Banking Management, India (NIBM) Bank for Investment & Development of Vietnam (BIDV) Researcher & Planner – Nghiên cứu & Kế hoạch phát triển