information

Giới thiệu khóa học

Ngày nay, để gia tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường, Ngoài việc đầu tư công nghệ mới, phát triển đa dạng các SPDV, các Doanh Nghiệp đang chú trọng rất nhiều cho công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đăc biệt là đội ngũ bán hàng,đặc biệt là đội ngũ bán hàng; bằng cách đào tạo, huấn luyện nhân viên các kỹ năng mềm để phục vụ cho công việc phát triển khách hàng. Và với người bán hàng thì không thể thiếu kỹ năng then chốt là kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Mục tiêu đào tạo 

- Hiểu được khách hàng muốn gì khi quyết định sử dụng SPDV
- Biết cách xây dựng kịch bản hướng đến lợi ích cho từng sản phẩm dịch vụ
- Tự tin tư vấn thuyết phục khách hàng
- Nhận diện được các dạng từ chối thường gặp và ứng xử thuyết phục
- Nắm bắt được thời điểm vàng để chốt bán hàng hiệu quả
- Khai thác hiệu quả các kênh bán chéo sản phẩm

Phương pháp đào tạo

- Thảo luận mở (Open discussion)
- Nghiên cứu tình huống (Case study)
- Làm việc nhóm (Team work)
- Phương pháp động não (Brainstorm)
- Biểu đố tư duy (Mind-map)
- Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

Nội dung đào tạo 

KỸ NĂNG XỬ LÝ TỪ CHỐI & TƯ VẤN BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

1. Tư duy về bán hàng
2. Phương thức Tiếp cận & Gặp gỡ khách hàng
3. Kỹ năng Tư vấn khách hàng đỉnh cao
4. Thực hành tư vấn khách hàng
5. Kỹ năng Xử lý từ chối thuyết phục

KỸ NĂNG CHỐT BÁN & BÁN CHÉO SP

1. Kỹ thuật chốt hợp đồng với khách hàng
2. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
3. Tổng quan về bán chéo sản phẩm
4. Bán chéo sản phẩm trong Ngân hàng
5. Nguyên nhân bán hàng không thành công