information

  • Thông tin khai giảng & học phí
  • Thời lượng: 1-2 buổi
  • Mã khóa học P009

Mục tiêu khóa học

Vấn đề là trở ngại hàng ngày mà mỗi người đều gặp phải và đòi hỏi phải giải quyết. Tuy nhiên tại sao lại có người giải quyết rất tốt, có những người lại không. Sự khác biệt đó là do người có kỹ năng giải quyết vấn đề của mỗi người là khác nhau.

Nội dung đào tạo 

1. Góc nhìn tổng quản về giải quyết vấn đề 
- Vấn đề & giải quyết vấn đề là gì
- Các dạng vấn đề
- Những sai lầm khi giải quyết vấn đề
- Các mẫu người khi giải quyết vấn đề

2. Xác định vấn đề 
- Những khó khăn gặp phải khi xác định vấn đề
- Tính sở hữu
- Phạm vi ảnh hưởng
- Mục đích trọng tâm
- Thực hành

3, Tìm nguyên nhân gốc rễ phát sinh   
- Phương pháp đặt câu hỏi
- Thu thập chọn lọc thông tin
- Công cụ tìm kiếm nguyên nhân gốc dễ vấn đề của người Nhật Bản
- Thực hành

4, Các phương pháp tìm giải pháp & thực thi
- Tư duy phân tích& tư duy sáng tạo
- Kỹ thuật công não – Brainstorming
- Lựa chọn giải pháp SMART
- Lập kế hoạch hành động
- Đánh giá giải pháp

Phương pháp học

- Thảo luận mở (Open Discussion)
- Nghiên cứu tình huống (Case study)
- Làm việc nhóm (Team work)
- Phương pháp động não (Brainstorm)
- Sơ đồ tư duy (Mind-map)
- Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)