information

  • Thông tin khai giảng & học phí
  • Mã khóa học S002

 Nội dung đào tạo 

Với phương pháp học độc đáo, học viên sẽ được tiếp cận đến 06 nội dung cốt lõi trong bộ kỹ năng tư vấn bán hàng: 

1. Cách thức tiếp cận & khai thác khách hàng qua điện thoại- Telesales & mạng xã hội
2. Cuộc gặp lần đầu với khách hàng
3. Kỹ năng tư vấn bán hàng
4. Nhận diện tâm lý và hành vi khách hàng
5. Kỹ năng Xử lý từ chối thuyết phục
6. Chăm sóc khách hàng (CSKH) & bán chéo sản phẩm

Phương pháp đào tạo

- Thảo luận mở (Open discussion)
- Nghiên cứu tình huống (Case study)
- Làm việc nhóm (Team work)
- Phương pháp động não (Brainstorm)
- Biểu đố tư duy (Mind-map)
- Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)