information

  • Thông tin khai giảng & học phí
  • Khai giảng: --
  • Lịch học: --
  • Giờ học: --
  • Thời lượng: --
  • Phí tham dự: --
  • Phí ưu đãi: --
  • Mã khóa học L001

Thông tin khóa học

Liên hệ hotline: 0986 10 9669

Đối tượng đào tạo

- Lãnh đạo đơn vị
- Trưởng phòng, Phó phòng
- Cán bộ nhân viên

Phương pháp đào tạo


- Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về tình huống.
- Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các bài tập tình huống trong thực tế công việc.
- Bài tập thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.
- Các hoạt động ứng dụng mô phỏng.