Văn hóa Zeta

Đổi mới sáng tạo

Ngày đăng: 20-04-2021

Trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay Zeta Group luôn hướng tới sự đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động trong và ngoài công ty