Văn hóa Zeta

Đoàn kết - Xây dựng

Ngày đăng: 20-04-2021

Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, tinh thần đoàn kết luôn được đặt lên hàng đầu. Đoàn kết trong công việc và đoàn kết trong mối quan hệ.